Tuesday, March 1, 2011

Mga 10 layunin ng Philippine Railways

Press Release
March 2, 2011  

Mga 10 layunin ng Philippine Railways
(Wikang Pilipino)

1.   Paunlarin ang ating bansa sa pamamagitan ng mga Tren, at suportahan ang mga railway project o infrastructure sa buong Pilipinas.
2.   Gumawa ng mga batas para sa ating mamayan at sa ating railway system sa bansa.

3.   Ipagtanggol ang karapatan ng mga manakay sa Tren, tulad ng tamang serbisyo at seguridad sa pag sakay ng Tren (LRT, MRT at PNR).
4.   Bigyan ng tamang pabahay o relokasyon at hanap buhay ang mga nakatira sa gilid ng riles.

5.   Itatag ang modernong Tren sa Pilipinas, tulad ng pagkakaroon ng High speed railway sa buong bansa.

6.   Ihatid ang mga balita o ibahagi ang mga larawan, tungkol sa mga nangyayari sa ating railway dito sa Pilipinas.

7.   Ituro sa mamayan ang kahalagaan ng mga Tren sa Pilipinas, sa pamamagitan ng Internet, Radio at Telebisyon.
8.   Pag sulong ng turismo pamagitan ng mga Tren.
9.   Ibalik ang freight service sa mga Tren, para mapababa ang presyo ng mga basic needs ng mga Pilipino.
10.    Bigyan ng mga trabaho sa mga Tren ang ating mamayang Pilipino.No comments:

Post a Comment