Monday, February 28, 2011

Ang boses ng kabataan laban sa fare hike

Ang mensaheng ay para magising na kayo sa katotohanan ang mamayang Filipino, laban sa fare hike sa MRT at LRT.
Thanks to Karatula Group

No comments:

Post a Comment