Wednesday, March 9, 2011

PNR 3rd Trial Run

Exclusive: Ang aktual ng pagdating ng PNR Trial run, sa España Station. At pagsakay ni PNR General Manager Jun Ragrario.

No comments:

Post a Comment