Monday, March 7, 2011

Pasay Road Railroad XING

Ang pagdating ng Locomotive Train unit 918 sa Pasay Road station.

No comments:

Post a Comment