Thursday, February 24, 2011

Diwa ng EDSA 25Ang Philippine Railways ay nakikisa sa diwa ng EDSA 25, para sa ikakabuti ng ating bansa! At lalong palakasin ang ating railway system sa buong Pilipinas..

No comments:

Post a Comment