Monday, February 7, 2011

Train Contactless smart card

Sa mga nabangit ni Engineer Renato San Jose ng DOTC - MRT 3, na ilalagay sa MRT, LRT at PNR. At ano po ba ang ibig sabihin ng Contactless smart card?

Ang isang contactless smart card ay pwedeng ilagay sa bulsa sa nakapaloob na integrated circuits na maaaring proseso at mga tindahan ng data, at maiproseso sa isang terminal sa pamamagitan ng radio waves.. Mayroong dalawang malawak na kategorya ng contactless smart card. Memory card ay naglalaman ng mga imbakan ng mga memorya, at marahil sa ilang mga tiyak na seguridad. Contactless smart cards ay hindi naglalaman ng isang ordinaryong read-only RFID, ngunit sila ay naglalaman ng isang re-writable smart card microchip na maaaring transcribed sa pamamagitan ng radio waves.

No comments:

Post a Comment