Wednesday, July 20, 2011

Buendia Railroad XING

Ang pagtawid ng PNR train sa kanto ng Buendia Avenue,Makati City.

No comments:

Post a Comment