Monday, May 2, 2011

Railway safety reminders (Part 1)Railway safety reminders:
Paalala mula sa MRT at ng Philippine Railways

English:
In case of emergency

Please wait for the advice of the
train driver before using this
emergency exit.

Steps:

1. Wait for the train driver`s advice.
2 Open the cover upward.
3. Pull the red emergency lever.
4. Push the door and slide it sideways.
5. Alight the train carefully.

Warning: MRT management may press legal
action against anyone who missuse this
emergency door exit.

Filipino:
Sa oras ng emergency

Mangyaring maghintay para sa mga payo ng mga
tren driver bago gamit na ito
emergency door exit.

Mga hakbang:

1. Maghintay para sa payo ng train driver.
2 Buksan ang cover pataas.
3. Hilain ang pulang pingga emergency.
4. Itulak ang pinto ng patagilid.
5. Umalis ng maayos sa tren.

Babala: Ang MRT management maaaring gumawa ng
aksyon laban sa kahit sino na maling gumamit ng
emergency exit.


No comments:

Post a Comment